Albín Brunovský v udalostiach:

Bibiana – ŠKD

   Udalosť    ŠKD   18. 12. 2015

V predvianočnom čase deti zo školského klubu navštívili Bibianu, kde si prezreli aktuálne výstavy.Prvá im sprostredkovala život a dielo jedného z najznámejších slovenských grafikov a maliarov Albína Brunovského a fantazijný svet  Mira Cipára. Druhá bola venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Cez vtipnú rozprávku ... čítať ďalej