edukačné aktivity v udalostiach:

Prečo som na svete rád/rada?

   Udalosť    2. stupeň   7. 6. 2010

Naši siedmaci sa zúčastnili na edukačných aktivitách s protidrogovým zameraním.Tieto aktivity prebiehali v galérii na západnej terase Bratislavského hradu v rámci celoslovenského projektu s názvom Prečo som na svete rád/rada.  Projekt prispieva k prevencii drogových a nelátkových závislostí u cieľovej skupiny detí a mládeže. ... čítať ďalej