knižnice v udalostiach:

Spolupráca s knižnicami

   Udalosť    Nezaradené   30. 3. 2016

V rámci spolupráce a dobrých vzťahov so Staromestskou knižnicou v Bratislave sme niekoľkokrát navštívili knižničné priestory a mali rôzne literárne diskusie. V rámci mesiaca knihy, v marci, žiaci získali bezplatný preukaz do knižnice. ... čítať ďalej