parlamentík v udalostiach:

Parlamentík

   Udalosť    Celá škola   8. 12. 2010

Už druhý rok na prvom stupni našej školy zasadá Žiacky parlamentík.Zástupcovia detí sa schádzajú raz mesačne a tlmočia problémy a požiadavky ostatných spolužiakov. Žiaci si všímajú nielen nedostatky, ale aj kladné stránky školy. Pri vstupe do budovy sa nachádza schránka tzv. "Školskej pošty", do ktorej môžu deti individuálne ... čítať ďalej