školské pomôcky žiakov I. stupňa pre školský rok 2015/2016 v udalostiach: