vychádzka v udalostiach:

Vychádzka do Horského Parku

   Udalosť    Nezaradené   8. 10. 2014

V jedno slnečné popoloudnie sme sa so žiakmi vybrali do Horského Parku . Sprevádzala nás pani Repková z CVČ. Cieľom vychádzky bolo nazbierať si listy do herbáru a plody rastlín do zbierky, ktorú budu žiaci potrebovať k biologickej olympiáde. Cestou sme videli mnoho zaujímavých živočíchov (žižiavky, salamandry) a hľadali sme ... čítať ďalej