záujmová činnosť v udalostiach:

Európske dobrovoľnícke turné

   Udalosť    ŠKD   15. 11. 2011

V školskom klube sa deti nenudia. V rámci výchovnej činnosti absolvujú zaujímavé podujatia.V priestoroch Ministerstva kultúry SR sa konali semináre, diskusie, konferencie, workshopy a hry. Cieľom bolo priblížiť európske a slovenské dobrovoľníctvo širokej verejnosti a podnietiť rozvoj dobrovoľníckych organizácií. Deti z nášho ... čítať ďalej