matematický klokan v udalostiach:

Matematický klokan

   Úspechy    Celá škola   21. 3. 2011

Svoje matematické myslenie si otestovalo 62 žiakov našej školy. Zúčastnili sa na celoslovenskej súťaži Matematický klokan. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií. Test obsahoval 24 úloh na II. stupni a 18 úloh na I. stupni. Deti ich mali vyriešiť v priebehu 60 minút. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.matematickyklokan.sk ... čítať ďalej

Matematický klokan

   Úspechy    2. stupeň   22. 4. 2010

Dňa 22.4. 2010 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Matematického klokana. Žiaci Mário Tekely, Benjamín Morvay, Raffaele Lomartire (všetci z triedy 5.A), Zuzana Hlávková, Richard Dávidek (obaja z triedy 6.B), František Lamoot, Michal Šturc (obaja z triedy 8.B) a Jakub Záhora z triedy 7.B boli úspešnými riešiteľmi. ... čítať ďalej