ochrana zdravia v udalostiach:

Dopravná výchova na I. stupni ZŠ

   Udalosť    Nezaradené   3. 7. 2015

V priebehu školského roka sme sa venovali v rámci bezpečnosti detí dopravnej výchove. V každom ročníku v jednotlivých predmetoch máme dopravnú výchovu ako prierezovú tému. V tematických celkoch, ako Bezpečná cesta do školy, Ako sa správať pri cestovaní, Aby nás bolo vidieť, Chôdza po ceste a po chodníku, Dopravné značky ... čítať ďalej