plávanie v udalostiach:

Plavecký výcvik

   Udalosť    ŠKD   15. 6. 2011

Deti zo školského klubu - prváci a druháci, sa zúčastnili plaveckého kurzu, kde sa hravou formou oboznámili s vodou a získali základné pohybové zručnosti. ... čítať ďalej