Projekt – Náš spisovateľ v udalostiach:

Beseda s Martou Šurinovou

   Udalosť    Celá škola   29. 5. 2014

Súčasťou celoškolského projektu "Náš spisovateľ" sú aj besedy so zaujímavými osobnosťami slovenského literárneho života. Veľmi sme sa tešili na tú s pani spisovateľkou Martou Šurinovou.Marta Šurinová je autorka literatúry faktu pre deti. Venuje sa problematike spolužitia človeka s prírodou, sociálnemu správaniu zvierat a ... čítať ďalej

Beseda so spisovateľom Jánom Uličianskym

   Udalosť    Nezaradené   12. 6. 2013

V rámci školského projektu "Náš spisovateľ" prijal pozvanie na besedu spisovateľ Ján Uličiansky.Deti sa na stretnutie vopred pripravili. Mali veľa zvedavých otázok o spisovateľových knihách a hrdinoch, ktorí v nich vystupujú. Pán spisovateľ sa s deťmi cítil veľmi dobre a na všetky otázky ochotne odpovedal. Na záver prisľúbil, ... čítať ďalej