Hodžov novinový článok 2013 v udalostiach:

Hodžov novinový článok 2013. Vyhlásenie 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

   Oznamy    2. stupeň   25. 5. 2013

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými prebral záštitu premiér R. Fico, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov osemročných gymnázií vo veku 13–15 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 6. ročník celoslovenskej ... čítať ďalej