obvodné kolo Pytagoriády v udalostiach:

Mimoriadny úspech v obvodnom kole Pytagoriády

   Úspechy    1. stupeň   19. 3. 2013

34. ročník obvodného kola matematickej súťaže bol pre naše deti mimoriadne úspešný. Obvodného kola sa zúčastnilo osem žiakov - dvaja tretiaci a šiesti štvrtáci. Úspešní riešitelia: Kategória P3 (súťažilo 28 žiakov) 2. miesto - Eduard Ďurkáč z III.A Kategória P4 (súťažilo 26 žiakov) 1. miesto - Marián Meško zo ... čítať ďalej