Z aktivít ŠKD

  20. apr. 2020-    Oznamy    ŠKD   1. 4. 2020

Školský klub detí pokračuje vo svojej činnosti! Vychovávatelia našej školy sa s deťmi spájajú prostredníctvom internetu a venujú sa rozličným kreatívnym a zábavným aktivitám. Spomedzi množstva prác, ktoré deti samy alebo s pomocou rodičov vytvorili, sme vybrali tie najkrajšie. ... čítať ďalej

Zápis do 1. ročníka

  24. apr- 25. apr. 2020    Oznamy    Celá škola   31. 3. 2020

Zápis prvákov v našej škole sa  v zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 26. 3. 2020 koná elektronicky bez prítomnosti detí a rodičov. Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete v zmysle Oznámenia starostky MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zo dňa 6. 3. 2020 zasielať najneskôr ... čítať ďalej

Oznam

  16. mar 2020    Oznamy    Celá škola   16. 3. 2020

Vážení rodičia,    k dnešnému dňu podľa aktuálnej situácie platí, že školy a školské zariadenia sú zatvorené a o ich otvorení rozhodnú kompetentné orgány, o čom Vás budeme včas informovať. Dohliadnite, aby sa Vaše deti venovali samostatnej práci podľa zadaní vyučujúcich a precvičovaniu učiva.  Pripomeňte im, ... čítať ďalej

Oznam

  26. feb. 2020-    Oznamy    Celá škola   26. 2. 2020

Vážení rodičia, v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme  preventívne zaslať nasledovné informácie. Ak ste Vy a Vaše deti cestovali do rizikových krajín, prípadne ste prijali návštevu z týchto krajín, považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť. Prosím ... čítať ďalej

Utvorte koridor

  12. feb. 2020-    Oznamy    2. stupeň   12. 2. 2020

Šiestaci sa v rámci výstavy Moc bezmocných, ktorá sa konala sa v bratislavskej Kunsthalle, zúčastnili na programe s podtitulom: SLOBODA – DEMOKRACIA – HISTÓRIA – ZODPOVEDNOSŤ – OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ – ANGAŽOVANÉ UMENIE – VEREJNÝ PRIESTOR. Ako sa zmenilo postavenie umelca a umenia po Nežnej revolúcii 1989, prečo máme 17. ... čítať ďalej

Deň otvorených dverí – presunutý na neurčito

  27. mar. 2020, 9:00 am - , 10:30 am    Oznamy    1. stupeň   4. 2. 2020

V súvislosti s aktuálnou epimiologickou situáciou presúvame DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa mal konať 27. marca 2020, na neurčito. O novom termíne Vás budeme včas informovať. Škôlkari, budúci prváci, ich rodičia aj pani učiteľky sa môžu tešiť na tvorivé dielne Rozprávková jar. Budúci prváci si so staršími spolužiakmi ... čítať ďalej

OZNAM 1. stupeň

  22. jan- 27. jan. 2020    Oznamy    1. stupeň   22. 1. 2020

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že v zmysle Rozhodnutia RUVZ Bratislava zo dňa 22. 1. 2020 prerušujem vyučovanie na 1. stupni a prevádzku ŠKD od 23. 1.(štvrtok) do 27. 1. 2020 (pondelok) vrátane z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov 1. stupňa. Žiaci 1. stupňa budú tieto 3 pracovné dni hromadne odhlásení aj z obedov v školskej ... čítať ďalej

Rebríček škôl podľa INEKO

   Oznamy    Celá škola   19. 12. 2019

Opäť štvrtí v BA kraji. Pred nami 1 štátna škola, 1 pre nadané deti a 1 cirkevná. Jasné, že to môže byť kolísavý údaj, najmä pri výsledkoch testovania - záleží od zloženia tried v konkrétnom ročníku, počtu žiakov s poruchami, počtu slabších žiakov, počtu lenivejších žiakov, počtu šikovnejších, počtu cudzincov, ... čítať ďalej

OZNAM – 2. stupeň

  20. nov. 2019-    Oznamy    2. stupeň   6. 11. 2019

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 20. 11. 2019 (v stredu) nebudú mať žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov a zostávajú doma. Všetci dostanú od svojich učiteľov zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu. Žiaci 5. ročníka absolvujú v tento deň celoslovenské testovanie zo slovenského ... čítať ďalej

Nástup do školy v školskom roku 2019/2020

  2. sep 2019    Oznamy    Celá škola   5. 8. 2019

Milí žiaci, vitajte opäť v škole. Stretneme sa v pondelok, 2. septembra 2019 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci  v triedach na Škarniclovej ulici. Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým ... čítať ďalej

Zápis do materskej školy

   Oznamy    Materská škola   5. 5. 2019

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa uskutoční v termíne od 2. mája do 10. mája 2019. Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej ... čítať ďalej

Testovanie 9

  3. apr 2019    Oznamy    2. stupeň   1. 4. 2019

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 03. 04. 2019 nebudú mať žiaci 5., 6., 7., a 8. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov (Testovanie 9). Na tento deň dostanú zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu. Rodičov deviatakov žiadame, aby v tento deň s plnou zodpovednosťou v záujme svojich detí ... čítať ďalej

Veselé Vianoce a šťastný nový rok.

  17. dec 2018    Oznamy    Celá škola   20. 12. 2018

Milí rodičia, milí žiaci, milí kolegovia. Prajeme Vám a všetkým Vašim blízkym pokojné sviatky a v novom roku veľa zdravia, radosti z každého dňa, optimizmu, viery v seba, v priateľstvo, pevné rodinné vzťahy, vzájomnú dobroprajnosť doma aj v práci, spokojnosť a pohodu.. ... čítať ďalej

ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV

   Oznamy    1. stupeň   1. 8. 2018

ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV I. STUPŇA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom ... čítať ďalej

Školský parlament

   Oznamy    2. stupeň   2. 7. 2018

Školský parlament na I. stupni mal v tomto školskom roku 12 členov z tried Druhého až štvrtého ročníka. V I. polroku sme sa stretávali každý pondelok, v druhom polroku podľa potreby. Hlavnou činnosťou bola Olománia – koordinácia separovania odpadu. Žiaci pod vedením pani učiteľky Masarovičovej uskutočnili niekoľko rozhlasových ... čítať ďalej

Zborník – 80. výročie

  1. jun 2017    Oznamy    Celá škola   1. 6. 2017

Brožúrka - zborník vydaný pri príležitosti 80. výročia ZŠ s MŠ Milana Hodžu POHĽAD DO MINULOSTI V roku 60. výročia - 1997 Pred 20 rokmi, keď sme si pripomínali 60. výročie založenia našej školy, som sa po 13 rokoch pôsobenia v našej škole a šiestich rokoch vo funkcii riaditeľky pozerala dopredu s odhodlaním smerovať veci ... čítať ďalej

Oznam

   Oznamy    2. stupeň   15. 11. 2016

Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 23. 11. 2016 nebudú mať žiaci 6. - 9. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov. Všetci dostanú zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu. Žiaci 5. ročníka absolvujú v tento deň celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a matematiky a musia byť v škole najneskôr o 7:45!!! Žiadame ... čítať ďalej

Oznam

   Oznamy    1. stupeň   17. 10. 2016

Milí rodičia a žiaci, vzhľadom na nemeniacu sa nepriaznivú situáciu v školstve sa naši učitelia rozhodli podporiť Iniciatívu slovenských učiteľov zapojením sa do stupňovaného štrajku, ktorý bude v stredu 19.10. 2016 prvé štyri vyučovacie hodiny. V tento deň bude v našej škole riadne vyučovanie. Za štrajkujúcich kolegov ... čítať ďalej

Upozornenie

   Oznamy    Nezaradené   12. 10. 2016

MV SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave a Krajský dopravný inšpektorát upozorňujú, že v súvislosti so štátnym pohrebom bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča vo štvrtok 13. 10. v čase od 7.00 do 14:00 dôjde na Palisádach k zmene organizácie dopravy, ktorá bude upravená prenosným dopravným ... čítať ďalej

Riaditeľské voľno

   Oznamy    Materská škola   3. 10. 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom ZŠ z technických dôvodov dňa 6. októbra 2016 (štvrtok) a 7. októbra 2016 (piatok) riaditeľské voľno. V tieto dni bude zavretá aj materská škola. Dôvod: ... čítať ďalej

Predbežná informácia pre rodičov

   Oznamy    2. stupeň   30. 9. 2016

Vzhľadom na skutočnosť, že sa 6. a 7. 10. 2016 opäť uskutoční v Bratislave Starom Meste summit (nemáme ešte presné pokyny od MŠVVaŠ SR), považujem za vhodné informovať rodičov o pravdepodobnom uzavretí školy minimálne v piatok. Po získaní presnejšej informácie Vás budem neodkladne informovať. Etela Hessová, riaditeľka ... čítať ďalej

Voľno pre žiakov ZŠ a deti MŠ

   Oznamy    Materská škola   16. 9. 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu vyhlasuje na 16. 9. 2016 (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ. Z technických príčin bude zavretá aj materská škola. Oznam MČ Staré Mesto. Oznamujeme, že v súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky  Ministertsva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky ... čítať ďalej

Naša škola v rebríčku INEKO za 4 školské roky

   Oznamy    Nezaradené   6. 9. 2016

INEKO uverejňuje každý rok rebríček hodnotenia škôl na Slovensku. HODNOTENIE ŠKOLY (ZAHŔŇA VÝSLEDKY ZA ŠK. ROKY 2012/13 - 2015/16) V Bratislavskom kraji sme medzi všetkými hodnotenými základnými školami obsadili tretie miesto, medzi hodnotenými štátnymi školami v Bratislavskom kraji sme boli prví. V rámci celého Slovenska ... čítať ďalej

Vitajte v škole

   Oznamy    Celá škola   30. 8. 2016

Milí žiaci, vitajte opäť v škole. Stretneme sa v pondelok, 5. septembra 2016 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci v triedach na Škarniclovej ulici. Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým ... čítať ďalej

Obyčajná škola s úžasnými deťmi

   Oznamy    Celá škola   7. 5. 2016

Prepis z múrov našej školy: Toto je najlepšia škola na svete a bude mi veľmi chýbať. Ďakujeme Bolo tu supér To je najlepšie miestečko na svete. Mala som to tu moc rada. Kika Toroková Bolo tu super, učitelia sú super, nikdy na to nezabudnem. Všetkých pozdravujem, majte sa pekne. Kikuška 2005/2006 Táto školička mi bude chýbať. ... čítať ďalej

Zápis prvákov

   Oznamy    Celá škola   30. 4. 2016

Zápis prvákov do našej školy sa koná v piatok 29. apríla 2016 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 30. apríla 2016 od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej 1.Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží: občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) rodný list dieťaťa podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa   Protokol ... čítať ďalej

Prosba o podporu školy 2% Vašich daní

   Oznamy    Celá škola   29. 4. 2016

Vážení rodičia a priatelia školy, touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich ... čítať ďalej

Voľby zástupcov do Rady školy

   Oznamy    Nezaradené   7. 4. 2016

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy na obdobie 2016 - 2020 sa uskutočnia v termíne triednych rodičovských združení20. 4. na 1. stupni a 21. 4. na 2. stupni. Mená navrhovaných kandidátov môžu rodičia, nepegagogickí a pedagodickí zamestnanci písomne predkladať riaditeľke školy do 12. 4. 2016 do 15:00 hod.. Voľby zástupcu pedagických ... čítať ďalej